Dela sidan på sociala medier

Överföringsledning Tönnersjö - Perstorp

Laholmsbuktens VA AB planerar att anlägga nya överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten mellan Tönnersjö och Perstorp.

Reningsverket i Tönnersjö kommer att avvecklas. Avloppsvattnet kommer att ledas till Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Dricksvatten från Perstorp kommer förse Tönnersjö med dricksvatten. Arbetet görs för att möta framtidens behov och krav.

Pågående arbete

En utredning pågår för att se över nuvarande verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten kring Tönnersjö. Det pågår en ledningsförrättning av de nya överföringsledningarna för att dessa ska kunna läggas ned i marken.

Våren 2021 kommer en projektering av ledningssträckan påbörjas och parallellt med denna kommer en geoteknisk undersökning samt en arkeologisk utredning genomföras.

Mer information om utbyggnaden kommer under våren 2021. På grund av rådande Covid-19 pandemi får vi avvakta med att hålla normala informationsmöten. Därför kan det bli aktuellt att enskilda möten bokas in med berörda fastighetsägare längre fram.