Dela sidan på sociala medier

Pilotförsök för att rena ytvatten

Laholmsbuktens VA genomför just nu ett pilotförsök vid sjön Simlången i Simlångsdalen för att rena ytvatten. Vid fullskala ska renat ytvattnet pumpas från Torvsjön till Brunskog för att stärka vattentillgången inför byggnation av ett nytt vattenverk.

Målet med försöket är att infiltrera ytvatten i Brunskog för att producera ett konstgjort grundvatten. För att minska belastningen på infiltrationen, så att den inte sätts ige, med smuts, behöver ytvattnet först renas.

Reningen sker genom att kemikalier tillsätts i vattnet, vilket får smutsen i vattnet att samlas i större partiklar. Dessa partiklar blir så tunga att de sjunker till botten av reningsanläggningen där detta slam kan tas ut från processen och ett rent vatten blir kvar.

I pilotförsöket undersöks vilka kemikalier som krävs och i vilka mängder samt hur stor anläggningen behöver vara för att rena de planerade vattenvolymerna. Försöket ska pågå fram till sommaren 2023. Vid behov kan det eventuellt förlängas fram till hösten 2023.

Försöket påverkar inte mijlön eller grundvattennivåerna negativt.