Dela sidan på sociala medier

Pilotprojekt Skottorps vattenverk

Det har under hösten 2019 varit problem med missfärgat dricksvatten i Skummeslöv, Mellbystrand och vissa delar av centrala Laholm. Detta berodde delvis på arbeten på ledningsnätet och att LBVA har ett pilotprojekt igång, se tidigare information nedan. Under perioden var mängden järn, mangan och organiskt material högre än normalt, vilket inte är farligt, men kan ge missfärgning, smak och lukt till dricksvattnet.

Som nedan här under "Bakgrund" beskrivs, pågår just nu ett pilotförsök (ett försök i halvstor skala) vid Skottorps vattenverk. Förhoppningen är att vi med hjälp av reningstekniken som testas fram ska kunna förbättra både dricksvattenkvaliteten ut från vattenverket och vattenverkets kapacitet. På så sätt förbättras robustheten i Laholms dricksvattenförsörjning.

Försökets första fas avslutades innan årsskiftet och just nu befinner sig pilotförsöket i fas 2. Detta har medfört en omställning av driften vid vattenverket. Försöket kommer att rikta in sig på andra grundvattenbrunnar jämfört med i fas 1 och det innebär att dricksvattenkvaliteten som når abonnenterna förväntas återgå till samma som innan försöket började under hösten 2019. Om inget oförutsett händer pågår fas 2 i 6 veckor från start.

Vid driftsförändringar som denna finns det alltid en viss risk för störningar i dricksvattenkvaliteten. Bra att veta då är att störningen är kortvarig innan läget har stabiliserats igen

Bakgrund

Det missfärgade dricksvattnet beror delvis på att ett pilotprojekt pågår, vilket innebär att LBVA testar ut ny lämplig utrustning och driftsätt för att minska problem med bland annat missfärgat vatten och utfällningar i framtiden. Innan vattenverket kan byggas om behöver vi testa utrustning i mindre skala för att veta vilken utrustning som passar. LBVA har också utfört ledningsarbeten i området, vilket också kan bidra till missfärgat vatten eftersom vattnet tar nya vägar och kan föra med sig en del av den naturliga biofilmen.

- Om försöken med pilotprojektet faller väl ut kommer en fullstor utrustning att installeras för att kunna behandla hela den nödvändiga volymen. Detta kommer resultera i att antalet driftstörningar minskar på sikt och göra dricksvattenproduktionen i Skottorp mer robust och något mindre känslig för somrarnas torrperioder, säger Ann Kristin Gulliksen, gruppledare på LBVA.

Försöket kommer att pågå ett par veckor in på 2020, men vid årsskiftet går LBVA över till ett driftsätt som ger betydligt mindre färgat vatten. I samband med ändrat driftsätt kommer man också spola rent ledningsnätet för att få bukt med nuvarande missfärgning. Mer information till berrörda kunder om ex. spolning kommer via postat brev när det är aktuellt.

LBVA tar under tiden extra många vattenprover för att säkerställa att dricksvattnet håller godkänd kvalitet. Nedan under Relaterad information hittar du några av analysrapporterna från de offentliga proverna som har tagits. LBVA har också tagit prover hos de kunder som har hört av sig. Samtliga prover har hittills visat att dricksvattnet är godkänt enligt Livsmedelsverkets krav (SLVFS 2001:30). Det kan trots det upplevas som att dricksvattnet är missfärgat eftersom det får innehålla en betydlig mängd färgande ämnen innan det får en anmärkning. Tydligast syns detta när man tappar upp en större mängd, exempelvis i badkar.

För att få en jämnare dricksvattenkvalitet under pilottiden ökar LBVA mängden vatten från Halmstad till det berörda området men det kommer fortsatt att vara återkommande dricksvatten med förhöjd färghalt någon vecka till.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3