Dela sidan på sociala medier

Pilotprojekt Skottorps vattenverk avslutat

Pilotförsöket vid Skottorps vattenverk är nu avslutat och driften av Skottorps vattenverk har återgått till det normala. Pilotförsöket gjordes för att säkerställa vattenförsörjningen på längre sikt.

Arbetet fortsätter nu med en utvärdering av resultaten och som ska användas i besluts om vattenverkets framtida utformning. Målet är att Laholms dricksvattenförsörjning ska bli mer robust, både med tanke på kvantitet och på kvalitet.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2