Dela sidan på sociala medier

Renovering av Harplinge högreservoar

För att säkerställa en god dricksvattenkvalitet och en säker leverans under många år framöver genomför Laholmsbuktens VA, LBVA, insatser vid Harplinge högreservoar.

Dricksvattnet uppvisar idag inga brister i kvalitet men reservoaren är i behov av upprustning och modernisering, både ur dricksvattensynpunkt men också för att förbättra arbetsmiljön.

Reservoaren kommer bland annat kompletteras med en ny, säkrare lucka samt en ny överbyggnad. Ärldre rör och ledningar kommer bytas ut och reservoaren inspekteras invändigt för att säkerställa livslängden under lång tid framöver.

Arbetet som utförs tillsammans med entreprenören NCC, beräknas vara klart innan påsk 2023 och kommer ske utan störningar i leveransen av dricksvatten.