Dela sidan på sociala medier

Ombyggnad Stora Strandvägen-Kustvägen - begränsad tillgänglighet till fastigheter

I samband med ombyggnad av korsningen kommer Laholmsbukten VA att förnya befintliga vatten, spill- och dagvattenledningar. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå fram till våren 2020.

Under arbetet kommer delar av Stora Strandvägen, Kustvägen och anslutande vägar tidvis att stängas av eller trafikregleras och tillgängligheten till fastigheterna kommer att vara begränsad.

Tillfällig gång- och cykelväg kommer att uppföras. Kortare avstängningar av vatten kommer att göras i samband med att befintliga serviser förnyas.