Dela sidan på sociala medier

VA-arbeten i Viktoriagatan mellan Slottsbron och Kungsgatan

Under hösten 2016 slutförde Laholmsbuktens VA den avslutande delen av VA-arbetena som tidigare utförts i Viktoriagatan mellan Slottsbron och Kungsgatan.

Om projektet

Anledningen till att arbetena utfördes i höstas var att vissa delar i projektet Resecentrum etapp 2 Länk till annan webbplats., som pågår just nu, var tvungna att färdigställas först. Samtidigt som de avslutande VA-arbetena gjordes passade vi på att återställa farthindret i övergångsstället på Viktoriagatan, dessutom byter Teknik- och Fritidsförvaltningen styrskåp för trafikljusen i korsningen Strandgatan/Viktoriagatan.

Arbetena innebar en begränsning för trafiken inom markerat arbetsområde, som i sin tur kan ses som en förlängning av de trafikanordningarna som redan finns för Resecentrumprojektet. Alltså att ett körfält österut och ett körfält västerut kommer att vara öppet. Samkörningen av projekten gör att störningen på så sätt minimeras. Anslutning mot Slottsbron från Strandgatan kommer att inte att vara möjlig, dock påverkas inte bussarnas rutter.

Kontakt
Michael Mortensen, Va-ingenjör
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Schematisk flygbild det aktuella området