Dela sidan på sociala medier

VA-arbeten i Skummeslöv, Strandridarevägen

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) kommer under 2021 att påbörja förnyelsen av den allmänna vattenledningen i Strandridarevägen, mellan Dynvägen i söder och Emil Pers väg i norr.

Ledningsarbetet ingår i den fortlöpande förnyelsen av äldre vattenledningar och har aktualiserats då ledningssträckan under de senaste åren har drabbats av flera vattenläckor.

Se karta över aktuellt område. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla vattenledningar byts ut för att minska läckor

Under arbetet kommer den allmänna delen av fastigheternas vatten-servisledningar att bytas ut fram till förbindelsepunkten (den juridiska ansvarsgränsen) och avstängningsventilerna kommer att ersättas med nya. Den allmänna spillvattenledningen ska renoveras inom ramen för arbetet med en schaktfri metod, s.k. relining. Fastigheternas spillvattenserviser byts ut fram till förbindelsepunkten där rens-/spolbrunnar ska anläggas.

Besiktning av servisledningar

Innan arbetet påbörjas kommer en besiktning att utföras av berörda fastigheter. Besiktningen görs av företaget Abesiktning. När arbetet har färdigställts utförs en efterbesiktning av fastigheterna.

LBVA rekommenderar översyn av ledningar på tomtmark

Om din fastighets servisledning på tomtmark inte har lagts om under de senare åren rekommenderar LBVA att statusen på dessa kontrolleras. Äldre galvaniserade vattenledningsserviser (om fastigheten har sådana) kan vara hårt angripna av rost och spillvattenserviser kan vara otäta och drabbade av t ex rotinträngningar. LBVA rekommenderar därför att servisledningar i dåligt skick ska bytas ut eller renoveras.

Framkomlighet och störningar under byggtiden

LBVA ber om överseende med de besvär som kan uppkomma under byggtiden med nedsatt framkomlighet till fastigheterna. Då arbetsområdet hela tiden flyttas i sträckningen kan infarten till din fastighet blockeras för en stund.

I samband med vattenledningsarbeten kan det förekomma störningar och avbrott i vattenförsörjningen under kortare perioder. Vattnet kan även vara missfärgat vilket oftast beror på järnutfällningar eller att luft kommer in i systemet vilket kan ge problem vid t ex tvätt och disk. Dessa störningar brukar försvinna efter
en kortare tids spolning.

Eventuella vattenavstängningar kommer att meddelas i god tid.

Tidsperiod för arbetet

Arbetet avslutas med återställning och asfaltering, vilket beräknas vara klart till sommaren 2023.