Dela sidan på sociala medier

VA-förnyelse - Almas väg i Vallberga

Laholmsbuktens VA förnyar vatten- dag och avloppsledningar i Almas väg. VA-arbetet börjar mitten av augusit månad och beräknas vara färdiga under hösten 2019.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse- och saneringsplan som fortlöpande görs i områden med äldre avlopps- och dricksvattenledningar.

Under tiden som grävning för VA-arbetet och tillhörande arbete genomförs kommer vissa gator att ha begränsad framkomlighet.

Vi hoppas att arbetet löper så störningsfritt som möjligt och
ber om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3