Dela sidan på sociala medier

VA-förnyelse i Oskarström

Laholmsbuktens VA planerar att under hösten 2019 påbörja ombyggnad av vatten- och avloppsledningar i delar av Gamla Nissastigen, Marbäcksgatan och Lyckogatan. Projektet kommer att utföras i några etapper.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse och saneringsplan som fortlöpande görs i områden med äldre avlopps- och dricksvattenledningar. Vid ledningsarbetet läggs separata ledningar för spillvatten och dagvatten. Servisledningar för avlopp- och dricksvatten kommer att förnyas fram till varje fastighets förbindelsepunkt. Till varje fastighet anläggs en dagvattenservis som ska ansluta fastighetens stuprör, rännstensbrunnar samt dränering.

Under tiden som grävning för VA-arbetena och annat arbete genomförs kommer vissa gator att ha begränsad framkomlighet. Vi hoppas att arbetet löper så störningsfritt som möjligt och ber om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3