Dela sidan på sociala medier

Hur gör jag om det blir störningar i vattenförsörjningen?

Störningar i form av missfärgning samt luftbubblor kan avhjälpas med en kortare tids spolning i någon av fastighetens kranar. Eventuellt kan det bli aktuellt med tillfälliga vattenledningar ovan mark. Om detta blir nödvändigt kommer fastighetsägaren att bli kontaktad då tillgång kommer att behövas till det utrymme i fastigheten där vattenmätaren finns.