Dela sidan på sociala medier

Innebär arbetet kostnader för mig som fastighetsägare?

Ombyggnaden av ledningarna i gatan, fram till förbindelsepunkten bekostas av LBVA. Fastighetsägaren står för utförande och bekostar samtliga arbeten som behöver utföras innanför förbindelsepunkten på den egna fastigheten. För denna typ av arbete krävs inget bygglov.

Ett brev skickas ut med utförlig information om vad du som berörd fastighetsägare behöver tänka på.