Dela sidan på sociala medier

Innebär det kostnader för mig som fastighetsägare?

Ombyggnaden med ledningarna i gatan och fram till förbindelsepunkten bekostas av LBVA. Fastighetsägaren bekostar samtliga arbeten som eventuellt behöver utföras innanför förbindelsepunkten och på den egna fastigheten. För denna typ av arbete krävs inget bygglov.