Dela sidan på sociala medier

VA-försörjning Edenberga

Laholmsbuktens VA har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän VA-anläggning gällande vattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga.

I Edenberga är bebyggelsen tät och här finns enskild VA-försörjning. Därför har samhället identifierats som ett LAV6-område i Spillvattenplanen för Laholms kommun, d.v.s ett område där risk för miljö och hälsa är betydande. Edenberga har sitt avrinningsområde i Edenberga-ån.

Se karta över det aktuella området Länk till annan webbplats..

Preliminär tidplan

Sedan Kommunstyrelsen tog beslut om utredning av verksamhetsområdet i Laholm så har utredningar gällande lämplig ledningssträckning utförts.

Laholmsbuktens VA (LBVA) har under 2020 valt att gå fram med sträckning från Edenberga via Gråberg till Ränneslöv och har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Även samråd med Länsstyrelsen har påbörjats. Projektet beräknas att vara färdigställt 2024/25.

Tidplanen är preliminär och uppdateras efter hand beroende på tillstånd och beslut.

Anläggningsavgiften baseras på gällande VA-taxa

LBVA kommer att informera alla berörda i god tid före utbyggningsarbetet startar. När utbyggnaden är färdigställd anvisar LBVA alla berörda en förbindelsepunkt och i samband med detta ska anläggningsavgiften betalas. Därefter är det möjligt att ansluta till kommunalt dricks- och spillvatten. Anläggningsavgiften baseras på gällande VA-taxa för året då förbindelsepunkten anvisas.

Gör en egen kostnadsberäkning: kostnadsberäkning för anslutningsavgift för din fastighet kan du göra det här.