Dela sidan på sociala medier

Vad kostar anslutning av spillvatten och dricksvatten?

Laholmsbuktens VA har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän VA-anläggning gällande vattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga. Beslut har ännu inte tagits. Om beslut tas så kommer alla berörda att få information om vad som gäller i god tid.