Dela sidan på sociala medier

Ledning Skedala-Simlångsdalen -

omledning av gång- och cykelväg

Laholmsbuktens VA kommer mellan september 2019 till och med maj 2020 att utföra VA-arbeten i gång- och cykelvägen ”Bolmenbanan” mellan Marbäck och Simlångsdalen, en sträcka på cirka 5 km. Sträckan har delats upp i två etapper, Skedala-Marbäck och Marbäck-Simlångsdalen.

Omledning av gång- och cykelväg

Mellan den 1 september 2019 till och med den 31 maj 2020 kommer en del av gång- och cykelvägen att vara avstängd.

Sträckan som kommer att vara avstängd är den röda linjen som syns på kartan. Vi kan inte garantera framkomligheten längs med denna sträcka och därför hänvisas du till omledningssträckan som går söder om Fylleån till Skedala (ca 13 km). I kartan nedan visas omledningssträckan med blå streckad linje. Observera att sträckan är skyltad med Banvallsledens skyltar.

VA-arbeten kommer även för denna del att förläggas i gång- och cykelvägen som ligger på den gamla banvallen ”Bolmenbanan”. Längs denna sträcka går Banvallsleden och Hylteslingan.

- Vi är medvetna om och beklagar att avståndet ökar markant för de berörda, men vi har inte funnit ett säkert annat alternativ på sträckning i samband med genomförande av projektet, säger VA-ingenjör Erik Kalla.

Omledningssträckan med blå streckad linje. Observera att sträckan är skyltad med Banvallsledens skyltar.

Bakgrund

I juni 2016 färdigställdes den första etappen av ledningsutbyggnad mellan Skedala och Marbäck. Utbyggnaden görs bland annat för att Simlångsdalens avloppsreningsverk på sikt kommer att läggas ner Utbyggnad av etapp 2 utförs under 2019 och 2020, läs mer längre ned.

Första etappen av utbyggnaden har möjliggjort påkoppling av fastigheter och områden med bebyggelse i anslutning till ledningarna. Överföringsledningarna är på så sätt en viktig pusselbit för att Halmstad ska kunna växa österut

Etapp 2 Marbäck – Simlångsdalen
Under 2018 har projektering och framtagande av förfrågningsunderlag utförts för sträckan mellan Marbäck och Simlångsdalen. Upphandling av entreprenör är klar och NCC kommer att utföra VA-arbetena. Entreprenaden beräknas pågå mellan september 2019 och maj 2020.

Se karta över den aktuella sträckningen för ledningarnalänk till annan webbplats

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3