Dela sidan på sociala medier

Vattensmarta idrottsanläggningar

Det är viktigt att även idrottsanläggningarna kan drivas och utvecklas på ett hållbart sätt. Därför vill vi ta fram smarta lösningar för att kunna vattna exempelvis våra fotbollsplaner och ridanläggningar med annat vatten än vårt värdefulla dricksvatten.

Projektet ”Vattensmarta idrottsanläggningar” befinner sig nu i ett inledande stadium och är en koncernövergripande samverkan i Halmstads kommun mellan Laholmsbuktens VA, teknik- och fastighetsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Hållbar bevattning

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel som ska användas på ett hållbart sätt. Syftet med Vattensmarta Idrottsanläggningar är att skapa goda möjligheter att bevattna idrottsanläggningar med andra källor än dricksvatten, som varit otillåtet att använda till idrottsanläggningar sedan 2017. Istället ska andra källor användas, såsom dagvatten eller takvatten. Detta kan göras genom att ta vatten från befintliga dagvattendammar eller anlägga magasin som tar hand om takvatten från närliggande takytor.

En annan viktig del med Vattensmarta Idrottsanläggningar är att använda rätt mängd vatten vid rätt tillfälle. Därför har ett digitaliseringsarbete inletts för att skapa en fungerande kommunikation mellan bevattningsanläggningar och idrottsanläggningar. Planen är att digitaliseringsdelen i arbetet först testas på Sannarps IP.

Prioriterade anläggningar

Första idrottsanläggningarna där vattensmarta lösningar ska prövas är Söndrums IP, Skedalaheds IP och Mickedala ridanläggning. Fler idrottsanläggningar står sedan på tur.

Söndrums IP

Söndrums IP används flitigt under säsongen och för att undvika slitage krävs jämn bevattning. Vattentanken som finns idag räcker endast till att bevattna en av de fem elvamannaplanerna. Här föreslås en ledningsdragning från Trottasjön samt en utökning av befintlig vattentank.

Skedalaheds IP

På Skedalaheds IP finns idag en vattentank på cirka 30 m3 som fylls på med tankbil. Tanken räcker till att bevattna en plan. Här föreslås att borra för att använda grundvatten.

Mickedala ridanläggning

Mickedala ridanläggning har en ridbana med sand som kräver bevattning för att underlaget ska hålla rätt konsistens för att göra det säkert och tryggt för häst och ryttare.