Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar

Varför ersätter inte Laholmsbuktens VA samfällighetsföreningen för ledningsnätet om ni tar över spillvattennätet?

Laholmsbuktens VA har en avskrivningstid på 33 år för kommunala spillvattenledningar. Den avskrivningstiden får gälla även för detta privata ledningsnät vilket innebär att det inte finns något ekonomiskt värde kvar om ledningarna anlades 1985.

Varför vill Laholmsbuktens VA inte ta över dricksvattennätet?

Vi bedömer att det inte uppfyller kommunal standard. Om det blir aktuellt med kommunalt dricksvatten till varje fastighet kommer vi att anlägga ett nytt ledningssystem för dricksvatten med avstängningsventiler vid varje fastighet.

Hur gör vi om några vill behålla den privata vattentäkten och några vill ha kommunalt dricksvatten?

Laholmsbuktens VA får i så fall undersöka om det finns möjlighet till att bygga ut dricksvatten till endast några fastigheter. 

Hur gör vi om vi inte kommer överens om vilket alternativ som är bäst?

Det får bli en diskussion i arbetsgruppen som ska tillsättas med representanter från samfällighetsföreningen och Laholmsbuktens VA.