Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv


 • Verkningar av stormen
  Stormen under måndag eftermiddag och kväll har medfört störningar i Laholms och Halmstads VA-försörjning.

 • Låga grundvattennivåer i Halland
  I stora delar av länet är grundvattennivåerna mycket under det normala, enligt Sveriges geologiska undersökning. Just nu påverkar det inte dig som är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet men du som har egen brunn bör vara vaksam.

 • Mitt Vatten är ditt vatten
  Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet så renas det utan att du måste lämna in det för återvinning. För det betalar ditt hushåll knappt 3 öre litern. Jämför det med flaskvatten som kan kosta upp emot 30 kronor litern, det vill säga 1 000 gånger mer.

 • Upphävd kokningsrekommendation
  Den kokningsrekommendation som under onsdagen utfärdades för ett 100-tal hushåll i Sennan tas nu bort. Svaren från torsdagens och fredagens provtagning av vattnet visar inga koliforma bakterier, och i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret så upphävs kokningsrekommendationen under lördagskvällen.

 • Provtagningarna i Sennan fortsätter
  Kokningsrekommendationen i Sennan kvarstår. Det vatten som de drabbade hushållen använder till mat och dryck bör kokas upp före användning. Samtidigt tas nya prover i ledningen dagligen tills problemet är avhjälpt. Under torsdagen öppnas också spolposter för att få högre omsättning på vattnet.

 • Kokningsrekommendation i Sennan
  En kokningsrekommendation har under onsdagen utfärdats för ett 100-tal hushåll i Sennan. Koliforma bakterier har hittats i en mindre ledning som förser delar av Sennan med vatten, och eftersom vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter klassas som otjänligt, så har de boende informerats om att vatten till dryck och mat bör kokas.