Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv


 • Laholmsbuktens VA - nu en egen förvaltning
  Laholmsbuktens VA särskiljs från teknik- och fritidsförvaltningen och blir en egen förvaltning från 1 juli 2014. Förvaltningen styrs av nämnden för Laholmsbuktens VA, med förtroendevalda från både Laholms och Halmstads kommuner.

 • Miljötillstånd för Ängstorps avloppsreningsanläggning
  Idag meddelade Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ängstorps avloppsreningsanläggning i Laholms kommun. Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av 50 000 personekvivalenter, motsvarande ca 3500 kg BOD7/dygn.Tillståndet omfattar också överföring av orenat avloppsvatten från den nya pumpstationen vid Hedhusets avloppsreningsanläggning i Skummeslöv och från den nya pumpstationen vid Veinge avloppsreningsanläggning.


 • Solen renar vatten på Västra stranden
  Västra strandens avloppsreningsverk har nu försetts med solceller. Solcellerna är monterade på taket till en av processbyggnaderna. De blir ett komplement till den el som redan produceras av rötgas på anläggningen.

 • Dålig kontroll på tvättvattnet hos många fordonstvättar
  Bilar ska rengöras i biltvättar och inte på gatan. En uppmaning som kommer både från miljö- och hälsoskyddsnämnden och Laholmsbuktens VA. Men hur miljövänliga är fordonstvättarna i Halmstad? Tillsyn av 40 biltvättar i kommunen visar att alla har oljeavskiljare. Men tillsynen visar också att hälften av verksamheterna inte har kontroll på hur mycket kemikalier de släpper ut i det kommunala avloppsnätet.