Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv


 • Arkeologiska undersökningar fortsätter på Hamngatan
  Planeringen för en ny ledning under Nissan fortgår och med start den 24 februari så kommer arkeologiska undersökningar att göras i Picassoparken. Även en bit av Hamngatan, på andra sidan ån, kommer att undersökas, vilket delvis påverkar framkomligheten.

 • Planerade driftstopp vid Sennans vattenverk kan ge sämre tryck
  Under tre måndagar stoppas produktionen av dricksvatten vid Sennans vattenverk eftersom verket byggs om och moderniseras. Det kan leda till sämre tryck för boende i Sennan under korta perioder.

 • Upphävd kokningsrekommendation
  På lördagskvällen upphävdes den kokningsrekommendation som varit utfärdad i Mellbystrand efter torsdagens läcka.


 • Definitiva provsar från Mellbystrand väntas på lördag
  - kokningsrekommendation kvarstår

  Den kokningsrekommendation som varit utfärdad i Mellbystrand efter torsdagens läcka kvarstår tills vidare. De preliminära provsvaren visar på tjänligt vatten, men innan rekommendationen upphävs måste lördagens avläsningen av vattenproverna ge definitiva besked på att det inte finns E.Coli-bakterier i vattnet.

 • Frågor och svar om kokningsrekommendation
  Här följer frågor och svar relaterade till kokningsrekommendationer.

 • Kokningsrekommendation i Mellbystrand
  En kokningsrekommendation utfärdades under torsdagen för 1900 fastigheter i Mellbystrand. Rekommendationen införs eftersom det finns en liten risk att avloppsvatten har läckt in i dricksvattensystemet i samband med läckan på Södra Strandvägen under torsdagsmorgonen. Provtagning sker och kokningsrekommendationen utfärdas i förebyggande syfte.

 • Stor vattenläcka i Laholm
  Stora delar av Laholms kommun var utan vatten tidigt på torsdagsmorgonen på grund av vattenläckor. Personal kunde efter ett par timmar lokalisera två olika läckor och reparationsarbetet pågick under förmiddagen. Samtidigt har vattenflödet gjort att avloppsledningarna också svämmat över.