Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv


  • Negativt trendbrott i vattenproduktionen
    Besparingen av det kommunala dricksvattnet i Laholm och Halmstad har avstannat något och ligger nu på drygt 12 procent. Nivåerna i grundvattentäkterna är fortfarande under eller mycket under de normala och Laholmsbuktens VA arbetar nu för att kunna fylla på en vattentäkt med konstgjort grundvatten.