Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv


  • Mark och miljööverdomstolen godkänner LBVA:s överklagan
    Även mark och miljööverdomstolen godkänner Laholmsbuktens VA AB:s överklagan gällande Skanskas tillståndsansökan för grustäkt och asfaltstillverkning och återvinning. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd och domen står därför fast.

  • På Västra stranden pågår
    utveckling av framtidens avsaltningsteknik

    Helios Innovations har utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier. Bolaget har konstruerat en fullskalig pilotanläggning på Västra strandens avloppsreningsverk som ska kunna rena 50 000 liter vatten varje dag.