Dela sidan på sociala medier

1,4 miljarder snusprillor spolas ner i svenska toaletter varje år

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen, berättar Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Okunskap, beteendeförändring

Över en miljon svenskar snusar. Mer än hälften av dem (53%) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön, det visar en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Svenskt Vatten. En femtedel av de som slänger sitt snus på andra ställen än i en papperskorg anger att det är för att ”snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst”, vilket är felaktigt. Snus ska alltid slängas bland det förbränningsbara avfallet.
– Det finns en okunskap och ett beteende som vi vill förändra. Det viktigaste är att ett ändrat beteende kring nedspolat snus kanske också leder till att man funderar ett varv extra och avstår från att ”fulspola” även andra saker som inte heller hör hemma i toaletten, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten Länk till annan webbplats..

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga sin snus (37%). Men många oroar sig också för att det ska lukta illa (19%). Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt sitt snus. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget
YouGov Länk till annan webbplats.. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via
internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar.
Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska
befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen
för undersökningen.