Dela sidan på sociala medier

Åkeriverksamheten flyttas från servicenämnden till Laholmsbuktens VA AB

Kommunfullmäktige i Halmstads och Laholms kommun har nu fattat beslut om att åkeriverksamheten flyttas från servicenämnden till Laholmsbuktens VA AB (LBVA). Verksamhetsövergången sker den 1 november.

LBVA har varit servicekontorets största kund då bolaget köpt 80 procent av den verksamhet som åkeriet erbjuder. Fördelen med övergången är att åkeriverksamheten finns kvar inom kommunkoncernen och att andra delar av ägarkommunerna kan fortsätta köpa tjänster av LBVA. Överflyttningen görs även för att kunna behålla beredskapsfunktionen.

Ägarkommunerna ska nu utreda och föreslå vilka leveranskrav som ska ställas på LBVA avseende åkeritjänster och beredskapsfunktion.

Åkeriets personal på 13 medarbetare, inklusive tillhörande ekonomiuppgifter, förs över som en sammanhållen enhet. Gruppen kommer att organiseras under Produktionsavdelningen.