Dela sidan på sociala medier

All information om vattnet, på ett ställe

På måndagen lanserades en ny egen webbplats för Laholmsbuktens VA. På adressen www.lbva.se Länk till annan webbplats. hittar invånarna i Halmstad och Laholm information om allt från vattnets kvalitet och reningsverkens miljöarbete, till fakturor och etikett för toalett.
Vid nämnden för Laholmsbuktens VA:s sammanträde på måndagen klippte ordförande Lena Olofsdotter (C), av ett vattenledningsrör för att markera lanseringen av samverkansnämndens första egna webbplats. Nämnden skålade i kranvatten för att fira.
- Det är ett stort steg framåt och ett viktigt verktyg för oss för att nå ut med information till invånarna, säger ordförande Lena Olofsdotter (C).

På hemsidan hittar abonnenter i de båda kommunerna det mesta som rör vatten och avlopp. Här finns information om vattnets hårdhet, hur dagvattenhanteringen fungerar, hur man läser av sin vattenmätare och vad man inte bör spola ner i avloppet.

Driftinformation


Webbplatsen kommer också att användas till VA-verksamhetens driftinformation då vattnet måste stängas av, eller det uppstår vattenläckor.
- Det finns ett behov av att nå ut med samma information i båda kommunerna, och det kommer att bli enklare nu när vi inte måste gå genom två kommunala hemsidor, säger kommunikatör Anna Wallefors.
 

Om Laholmsbuktens VA


Laholmsbuktens VA, eller LBVA, är sedan 1 januari 2011 ansvarig för VA-verksamheten i Halmstads och Laholms kommuner. Verksamheten finns på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad, men har en egen nämnd med politiker från båda kommunerna. LBVA ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten, och hantering av dagvatten.

I Halmstads och Laholms kommuner förbrukar vi årligen cirka 10 miljarder liter vatten. Dricksvatten och spillvatten leds genom 3000 km ledningar under mark, en enorm infrastruktur som sällan syns. Vi hämtar vatten från 27 olika grundvattentäkter och renar vatten i 17 avloppsreningsverk.

För mer information, kontakta:


Lena Olofsdotter (C), ordf

070-693 09 24
Sven Palmkvist (M), v ordf 070-525 19 40
Lennart Lorick, VA-chef 070-673 04 84
Anna Wallefors, kommunikatör 070-264 97 24