Dela sidan på sociala medier

Arkeologiska undersökningar fortsätter på Hamngatan

Planeringen för en ny ledning under Nissan fortgår och med start den 24 februari så kommer arkeologiska undersökningar att göras i Picassoparken. Även en bit av Hamngatan, på andra sidan ån, kommer att undersökas, vilket delvis påverkar framkomligheten.

De inledande utgrävningarna skedde mellan 24 februari och 4 mars. Undersökningarna inleddes i Picassoparken.

Därefter kontrollerades marken på andra sidan Nissan. Ett körfält och ett antal parkeringar längs Hamngatan spärras av under undersökningarna.

Fördjupade undersökningar i mars

Arkeologernas fynd under de inledande undersökningarna ledde till att de fortsätter sitt arbete på Hamngatan. Under några veckor i mars görs mer ingående undersökningar på platsen, innan VA-arbetena kan börja.

Viktig ledning dras

De arkeologiska undersökningarna görs inför dragningen av nya ledningar för avloppsvatten. De nya rören ska leda avloppsvatten från östra Halmstad till reningsverket på Västra stranden. Nuvarande ledning som ligger på Nissans botten börjar bli gammal och behöver bytas ut.

Ledningen kommer att läggas ner med hjälp av en ny helt schaktfri metod. En stor borr drar röret långt under Nissans botten, utan att det marina livet störs.