Dela sidan på sociala medier

Avancerad rening av läkemedelsrester i avlopp

I syfte att förbättra våra vattenmiljöer har LBVA fått bidrag från Naturvårdsverket för att utreda förutsättningar för installation av teknik som kan rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

Förstudien ska leda fram till beslut om lämpligt teknikval för eventuell läkemedelsrening på Västra Strandens avloppsreningsverk.

- Detta ger oss bättre förutsättningar till att bidra snabbare med viktiga förbättringar och det tycker jag är mycket glädjande. LBVA vill bidra till ett hållbart samhälle i ett globalt perspektiv och inte bara utifrån gamla lokala miljötillstånd och äldre praxis, säger Mattias Leijon

Syftet med projektet är även att bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte mellan VA-organisationer, högskola och övriga aktörer inom branschen kring avancerad rening och de frågeställningar som uppstår vid planering och beslut om läkemedelsrening.