Dela sidan på sociala medier

Bevattningsförbudet fortsätter

Bevattningsförbudet då det gäller kommunalt vatten i Halmstads och Laholms kommuner fortsätter. Trots att det regnat en del de senaste dagarna blir det ingen påfyllning i vattenmagasinen. Allt de regn som kommit tas upp av växtligheten.

Men förbrukningen av dricksvatten minskade efter att förbudet infördes vilket är bra. Minskningen i hela Laholmsbuktens VA:s område var cirka 10 procent när man jämför veckan före förbudet med första veckan med förbud.

Det kommer dock krävas mer regn och en återhållsam användning av det dricksvattnet för att nå en bra nivå i vattenmagasinen på cirka 200 millimeter under hösten.

- Våra kunder har visat att de tar situationen på allvar och det är vi glada för. Men nu drar alla industrier och andra verksamheter i gång efter semestern och då kommer konsumtionen att öka, säger Jan Åke Hansson, tillförordnande förvaltningschef vid Laholmsbuktens VA, LBVA.

- Med anledning av det positiva bemötandet från våra abonnenter kommer möjligheterna för verksamhetsutövare att kunna erbjudas eventuella dispenser, säger Jan-Åke Hansson.

Hur länge bevattningsförbudet kommer att råda är svårt att sia om. Det beror på hur vädret utvecklas sig de närmaste månaderna.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar, vattna gärna med eventuellt regnvatten istället
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler
  • att bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att tvätta bilen hemma (åk till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds).
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader.

  Det är dock tillåtet att vattna blommor och liknade med hjälp av vattenkanna.Vårt gemensamma dricksvatten är ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant och är en av samhällets allra viktigaste resurser. Nivåerna har under en tid visat på brist och förbrukning har ökat under sommaren. Tidvis orsakar bevattningen även lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många kunder.

  Tips på hur du minskar din vattenförbrukning.