Laholmsbuktens VA

Bevattningsförbudet upphävs – men fortsätt spara vatten

2017-11-08

Det regn som fallit över södra Halland börjar nu långsamt ge effekt även på grundvattennivåerna. Därför upphävs bevattningsförbudet i Halmstads och Laholms kommuner med omedelbar verkan. Mycket mer nederbörd krävs dock för att helt normalisera nivåerna, så varje liter vatten som kan sparas i höst och vinter kommer att vara viktig nästa sommar.

- Vi kan tyvärr inte säga att nivåerna i våra täkter har återhämtat sig. Men vi ser en svagt uppåtgående trend och därför väljer vi att häva bevattningsförbudet nu, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA.

Förbudet infördes den 11 april då grundvattennivåerna låg på rekordlåga nivåer efter två år med väldigt lite nederbörd under höst och vinter. Under sommaren har situationen varit mycket ansträngd, med risk för att vattnet i en eller flera täkter skulle ta slut.

- Vi klarade sommaren tack vare att alla hjälptes åt att spara vatten och verkligen tog förbudet på allvar. Våra gemensamma åtgärder var tillräckliga i det akuta läget och just nu ligger vi på en minskad vattenproduktion med 20 procent vilket varit vårt mål hela tiden. Vi hoppas kunna behålla den lägre produktionen även om förbudet nu hävs, säger Mattias Leijon.

Goda vattenvanor viktiga

I ett längre perspektiv så tjänar alla på att behålla de goda vattenvanor som nu blivit vardag för många. Varje liter vatten vi på ett enkelt sätt kan spara under vintern kommer att göra skillnad redan nästa vår. Det saknas två årsnederbörder för att grundvattennivåerna ska normaliseras, så även nästa sommar kan bli en utmaning.

- Om alla tänker klokt och hållbart kring sin vattenanvändning i vardagen så har vi ett bättre utgångsläge till våren. Det är bra om man undviker att använda vårt viktigaste livsmedel till att exempelvis tvätta utemöbler och altan utan fortsätter nyttja regnvatten när det är möjligt, säger Mattias Leijon.

Sidan uppdaterad: 2017-11-08
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se