Dela sidan på sociala medier

Bevattningsförbud i Halmstad och Laholm

Eftersom grundvattennivåerna nu sjunker stadigt i våra grundvattenmagasin så beslutas om bevattningsförbud för det kommunala vattnet i Halmstads och Laholms kommuner.

Förbudet införs för att de båda kommunerna inte ska hamna i ett krisläge när det gäller vattenförsörjningen. För att kunna tillgodose vatten för hygien, matlagning och viktiga samhällsfunktioner har det beslutats om bevattningsförbud från och med i dag den 27 juli. Förbudet gäller tillsvidare.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar men det får ske med vattenkanna, vattna gärna med eventuellt regnvatten istället
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler
  • att bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att tvätta bilen hemma (åk till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds).
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader

Varför bevattningsförbud?

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Tidigare uppmaningar till besparingar har gjort att beslutet om bevattningsförbud har kunnat undvikas fram till nu. Men nivåerna visar nu på brist, samtidigt som det fina vädret har gjort att förbrukningen ökar. Tidvis orsakar bevattningen även lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många kunder.

Bevattningsförbud är en ovanlig åtgärd som tas för att förhindra vattenbrist. Laholmsbuktens VA hoppas och tror att invånarna i Laholm och Halmstad förstår vikten av vårt vatten och respekterar det tillfälliga förbudet.

Stora regnmängder krävs

Vattnet är ett livsmedel och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på eftersom det mesta regnvattnet sugs upp av växtligheten. Det krävs stora regnmängder under lång tid för att nivåerna ska återgå till det normala igen. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Tips på hur du minskar din vattenförbrukning.