Dela sidan på sociala medier

Bevattningsförbud införs i Halmstad och Laholm – förbrukningen extremt hög och måste minska

På grund av den höga förbrukningen av dricksvatten införs på torsdagen 18 juni kl. 8.00 bevattningsförbud i Halmstads och Laholms kommuner. Vattenverken förmår inte producera vatten i den omfattning som det går åt vilket leder till sämre tryck i ledningarna. Och en risk för att exempelvis räddningstjänsten står utan vatten för brandsläckning.

Nivåerna i grundvattentäkterna bedöms fortfarande normala för årstiden. Alltså någon brist på tillgång till grundvatten är inte anledningen. Men förbrukningen av dricksvatten är just nu riskabelt hög och vattenverken producerar nära maxgränsen. Bevattningsförbudet införs istället för att produktions- och leveranskapaciteten inte når upptill rådande förbrukning. För produktionssäkerheten är det en direkt farlig men framförallt ohållbar nivå.

– Vi har kontinuerligt uppmanat invånarna att vara vattensmarta och spara vatten Länk till annan webbplats., men tyvärr ser vi på produktionssiffrorna att det inte hjälper. Därför tvingas vi nu att införa bevattningsförbud, säger Mattias Hultin, driftchef på Laholmsbuktens VA.

Grön gräsmatta fungerar inte

De senaste veckorna har produktionen stadigt ökat i och med det fina vädrets intåg samt att många som situationen är befinner mycket hemma. En produktion som de senaste dagarna har stigit upp till över 40 000 kubikmeter vatten per dygn.

– Vi kan inte ligga kvar på de här produktionsnivåerna utan att riskera låga grundvattennivåer i slutet av sommaren. Vi måste tänka mer långsiktigt. Det går helt enkelt inte att ha gröna gräsmattor mitt i en längre värmebölja, det tar för mycket av våra gemensamma resurser, säger Mattias Hultin. Att bara öka kapaciteten i vattenverken är heller ingen hållbar långsiktig lösning. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna finns inte för att bygga och driva dricksvattenförsörjningssystem som svarar mot all önskad förbrukning. Det blir helt enkelt för dyrt att både bygga och driva, och ger försämrad kvalitet då systemet skulle vara för stort tio till elva månader om året.

Mat, dryck och hygien

Bevattningsförbudet som nu införs betyder att det blir förbjudet att använda vattenslang, spridare, högtryckstvätt eller på annat sätt nyttja dricksvatten i större mängd. Dricksvattnet ska prioriteras för mat, dryck och hygien.

– Vi har sett att trycket i våra ledningar sjunker på grund av den höga förbrukningen. Det utgör en samhällsfara bland annat eftersom vi måste säkerställa att sjukvården framförallt sådana här tider av corona har tillgång till nödvändigt dricksvatten, säger Mattias Hultin.

Laholmsbuktens VA följer vattenproduktionen Länk till annan webbplats. regelbundet och visar ett diagram över hur mycket vatten som produceras i Halmstads och Laholms kommuner.

Se frågor och svar om bevattningsförbudet Länk till annan webbplats.

Information in english about the watering ban Länk till annan webbplats.