Dela sidan på sociala medier

Corona-pandemin har liten påverkan på
VA-försörjningen

Laholmsbuktens VA AB följer utvecklingen med corona-viruset noga och har anpassar verksamheten att möta behoven som uppkommer. Bolaget ser på kort sikt inte någon större påverkan på dricksvattenförsörjning eller avloppshantering

LBVA har fått betryggande information från Livsmedelsverket att corona-virussmitta inte överförs via dricksvatten och har därför utgångspunkten att vi fortsättningsvis kommer kunna fortsatt driva dricksvattenförsörjningen utan direkt påverkan.

LBVA upplever en något längre levereanstid på vissa varor i dagsläget, så som t.ex. datorer, elektroniska komponenter. Men i dagsläget ser LBVA inte att en bristsituation kommer att uppstå.

– På längre sikt finns risk för påverkan av inköpsmöjligheter av vattenreningskemikalier eftersom stor andel tillverkas utanför Sverige. Vi för en kontinuerlig dialog med leverantörer för att riskbedöma och så långt som möjligt säkerställa leveranser över tid av vattenreningskemikalier, säger Mattias Leijon, vd på LBVA.