Dela sidan på sociala medier

Dagen som lyfter vattnet

Världsvattendagen den 22 mars lyfter vattnet - vattnet som är det viktigaste livsmedel vi har vilket LBVA värnar mycket om.

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Initiativet togs av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman.

Viktigt att använda rätt vatten till rätt sak

Ett av Laholmsbuktens VA AB´s (LBVA´s) hållbarhetsmål är att dricksvattenanvändningen år 2030 ska ha minskat från 140 liter per person och dygn till 100 liter per person och dygn i Halmstads och Laholms kommuner.

- Men detta kan vi inte lösa själva. LBVA kan hjälpa till med kunskapsdelning, tips på beteendeförändring och vattensmarta lösningar som andra kan ta efter. Sedan är det var och ens ansvar att välja bli mer vattensmart, menar Mattias Leijon, VD på LBVA. Vi måste alla använda rätt vatten till rätt sak om vi ska få resultat och bidra till ett hållbart samhälle.

Vem vill spola toaletten med dricksvatten?

LBVA är ett av de första bolag i Sverige som spolar toaletterna med regnvatten istället för dricksvatten. Detta är en vattensmart lösning som sedan hösten 2020 finns i den fastighet där LBVA har sina kontorslokaler. Här finns cirka 40 toaletter som numera spolas med regnvatten. En lösning som andra kan ta efter.

- Målet är att 80% av vattenbehovet för spolning över året ska ersättas med regnvatten, berättar LBVA´s projektledare Fredrik Christensson. Under den torra sommarperioden, från maj till september, kan vi behöva komplettera med dricksvatten för spolning vilket i så fall omkopplas automatiskt i tanken vid behov.

Vattensmarta samverkansprojekt

LBVA arbetar med flera olika strategiska projekt i syfte att minska dricksvattenanvändningen och för att bidra till ett hållbart och vattensmart samhälle.

Projekt som drivs aktivt just nu är bl a:

 • Future City Water 2020-2022 - en vattensmart nätresa.
  Ett dricksvattensystem där medborgare aktivt ska kunna påverka leverans och kostnad via bl a digitala vattenmätare.
 • Den vattensmarta kunskapsresan
  Vi behöver använda rätt vatten till rätt sak! Projektet består av aktiviteter i samverkan med ägarkommuner och externa aktörer med syftet att utbyta kunskap, idéer och utforska vattensmarta lösningar.
 • Kampen mot växthusgasen
  Hur kan vi minska våra koldioxidutsläpp? LBVA och Vatten och miljö i väst AB (VIVAB) samverkar kring minskat utsläpp av lustgas med fokus på biologiska reningssteg i våra avloppsreningsverk.
 • Analys av dricksvattenförluster
  I samverkan med Chalmers görs en fördjupad analys som ska leda fram till en strategisk plan.
 • Hur kan livsmedelskedjan minska användningen av dricksvatten och öka återanvändandet av processvatten?
  Ett samverkansprojekt som drivs av Lagafors och som syftar till att minska användningen av dricksvatten i sekundärproduktionen av livsmedel.

Laholmsbuktens VA AB jobbar långsiktigt för en hållbar framtid med rent dricksvatten och bidrar till friska hav och vattendrag för nuvarande och kommande generationer.