Dela sidan på sociala medier

Dialog med padellhall-företagare

Under måndagen träffades LBVA och företagare som etablerar padelhall i Mellbystrand tillsammans med personer från Laholms kommun näringslivsenhet och organisationen Företagarna för att prata VA-taxa.

- Vi hade en konstruktiv och trevlig dialog kring va-taxan, hur den är
uppbyggd och hur avgifter beräknas, säger LBVA:s förvaltningschef Mattias Leijon.
Under mötet diskuterades även olika möjligheter till utveckling och
förbättring av kommunikation och dialog mellan näringslivet och kommunens olika företrädare, där LBVA är angelägen om att bidra till helheten. Samtidigt konstateras att det finns vissa hinder som måste övervinnas för att tillgodose de olika förutsättningar och krav som gäller i utbyggnads- och etableringsarbetet för både näringsliv och kommunen.
- Mötet avslutades i positiva ord där vi konstaterar att vi kan hjälpas åt att skapa goda förutsättningar för ett levande och växande lokalt näringsliv, säger Mattias Leijon.