Dela sidan på sociala medier

Digitala vattenmätare ska installeras i fritidsfastigheter i Laholm och Halmstad

Digitala vattenmätare kommer att installeras i alla fritidsfastigheter i Laholm och Halmstad som idag saknar vattenmätare. Detta är ett led i LBVAs arbete med att leverera hållbara vattentjänster.

LBVA har idag cirka 34 500 kunder och idag saknas vattenmätning i cirka 3100 fastigheter, varav merparten är fritidsfastigheter. Samtliga fastigheter som saknar vattenmätning betalar idag brukningsavgift utifrån en schablonförbrukning. LBVA´s styrelse har nu beslutat att införa digitala vattenmätare i samtliga fritidsfastigheter för att få en mer rättvis kostnadsfördelning och skapa större medvetenhet kring vattenförbrukning.

- De digitala mätningarna ger en bättre översikt och möjlighet till analys vilket ger större möjligheter att minska vattenförlusterna i både kommunernas och kundernas ledningsnät, säger Mattias Leijon VD på Laholmsbuktens VA AB.

LBVA´s uppdrag är att leverera hållbara vattentjänster. När kunderna får möjlighet till digital mätning kan de direkt se hur mycket dricksvatten som förbrukas och förhoppningen är att detta ska väcka större medvetenhet kring hur mycket dricksvatten som används för olika ändamål.

- Vi måste alla värna om vårt vik­tigaste livsmedel - dricksvattnet, säger styrelseordförande Roland Norrman. De senaste åren har det blivit tydligt att vi måste bygga kunskap och skapa goda beteenden kring hur vi hanterar vatten. Att installera digitala vattenmätare är ett led i LBVA´s långsiktiga arbete med att leverera hållbara vattentjänster och därmed möjliggöra differentierade taxor samt att få en mer rättvis fördelning av va-kollektivens kostnader.

Till hösten kommer information om införandet av digitala vattenmätare att gå ut till alla kunder som berörs. Installationerna kommer att påbörjas hösten 2023.

Vattensmarta tips hittar du på www.lbva.se/vattensmart