Dela sidan på sociala medier

Dricksvattensituationen i normalläge – men fortsatt vara vattensmarta

Sett till den sammantagna bilden är dricksvattensituationen fortfarande i ett normalläge för säsongen. Men vi är i ett läge på året där vädret nu tenderar att bli bättre. Vilket driver på förbrukningen, och då är det extra viktigt att vi alla är förnuftiga och vattensmarta i vår vardag.

- Vi har under våren periodvis märkt att produktionen har ökat bland annat på grund av att människor är hemma i större utsträckning och många jobbar dessutom i trädgården. Men även på grund av ett ändrat beteende med extra noggrann hygien för att hindra smittspridning av corona, säger Mattias Hultin, driftchef på Laholmsbuktens VA. Dricksvattensituationen utgår från grundvattennivåerna - som är normala för årstiden. Nederbörden i form av regn har denna höst och vinter sammantaget varit normal med en torrare period i mars och april.

Belastning på vattenverken

Vi har nu kommit in i sommarhalvåret, vilket är en period då grundvattenbildningen upphör. Den nederbörd som nu faller tar växtligheten hand om. Även produktionen av dricksvattnet, som är kopplat till hur mycket som förbrukas, är en viktig del i den samlade bilden. Produktionen tenderar att öka vid finare väder. En allt för hög produktion kan till slut innebära en alltför stor belastning på vattenverken. Som i sin tur kan innebära bevattningsförbud, som under 2018.

Spara på miljön

Laholmsbuktens VA jobbar kontinuerligt och idogt vidare med en åtgärdslista Länk till annan webbplats. för att minska sin egen förbrukning och att vara vattensmarta.
- Vi jobbar aktivt med att förmedla budskapet kring att vara vattensmart som innebär att tänka efter före man använder dricksvatten och funderar på om man kan använda ett annat vatten istället, t.ex. regnvatten, säger Mattias Hultin. Efter att LBVA själva nu har jobbat ett antal år med vattensmart ser bolaget att många av kunderna har tagit till sig detta och agerar vattensmart.
- Vi ser också en stor potential hos våra industri- och verksamhetskunder att agera mer vattensmart. Ofta glömmer man bort att vara vattensmart på jobbet också. Flera av våra större kunder har börjat arbeta på att minska sin dricksvattenanvändning både för att spara på miljön men det kan också bli billigare, säger verksamhetsutvecklare Henrik Kjellgren.