Dela sidan på sociala medier

Dricksvattensituationen och dispensansökning på nämnden för Laholmsbuktens VA

På måndagen sammanträdde nämnden för Laholmsbuktens VA. Ledamöterna fick bland annat information om dricksvattensituationen och avslog en dispensansökan för bevattning av tennisbanor.

Nivåerna i grundvattentäkterna är fortsatt låga och även om bevattningsförbudet har gett en effekt på ungefär sju procent lägre vattenförbrukning så fortsätter de att sjunka. I flera viktiga täkter är nivåerna lägre än de någonsin varit tidigare, vilket är bekymmersamt.
– Vi kan konstatera att det var rätt att införa ett tidigt bevattningsförbud, med tanke på hur situationen utvecklas, säger ordförande Ola Nilsson (MP).
– Vårt ansvar är det kommunala dricksvattnet, men jag skulle vilja uppmana alla med egen brunn att också tänka på sin vattenförbrukning eftersom nivåerna generellt är låga i vårt område, säger Lena Olofsdotter (C).

Dispensansökan Söndrums TK
Sedan bevattningsförbudet infördes har ett 50-tal dispensansökningar kommit in till Laholmsbuktens VA. De flesta har varit av sådan art att de kunnat avslås direkt på förvaltningen. Däremot valde man att lyfta Söndrums Tennisklubbs (STK) ansökan om dispens från bevattningsförbudet för att kunna vattenbegjuta sina tennisbanor till nämndsnivå. LBVA förstår att förbudet ställer till det för många verksamheter och ideella föreningar. Läget med vattenbristen bedöms dock vara så allvarligt att man i nuläget måste prioritera att få vattnet att räcka till liv och hälsa. Nämnden för Laholmsbuktens VA beslutade därför att inte ge undantag till STK.
– I det här läget så är just bevattning att ses som lyxkonsumtion. Vi måste säkerställa att kommuninvånarna har vatten till mat, dryck och hygien under hela sommaren, säger Ola Nilsson (MP).

Ledningsnätet
Samtidigt som bevattningsförbudet ger viss besparingseffekt så arbetar LBVA systematiskt och områdesvis med läcksökning på ledningsnätet. Det innebär att mätare sätts på ledningarna på strategiska platser. I mätningarna kan man identifiera de områden där det finns misstänkta läckor.Hittills har läckor hittats i Oskarström, Hishult och Knäred med hjälp av metoden, vilket ger besparingar på cirka 800 kubikmeter per dygn. Även tips från privatpersoner har gjort att läckor upptäckts, bland annat i en ledning under Nissan. Nästa steg är att se över alla överföringar under Nissan och Lagan, då läckor under vatten är svåra att upptäcka.