Dela sidan på sociala medier

Driftstörning Hedhusets avloppsreningsverk i Laholm

Under fredagen har en driftstörning i en pumpstation och vid Hedhusets avloppsreningsverk i Skummeslöv gjort att reningsverket tagits ur drift under förmiddagen.

Pumpstationen och delvis reningsverket har översvämmats och stängts av. Det gör att systemet bräddas och det kan bland annat synas när vissa brunnar i gatan översvämmas.

Alla tillgängliga resurser arbetar under fredagen med att få igång först pumpstationen och sedan reningsverket igen. Innan pumpstationen kan startas så måste vi dock säkerställa att inga elfel uppstår efter översvämningen.

Uppdaterad information 2015-01-16 kl. 16:10

Två av tre pumpar i pumpstationen fungerar igen, och vi bevakar dem kontinuerligt. När pumparna fungerar så upphör också bräddningen. Fortsatt arbete pågår för att lösa driftstörningen inne på reningsverket.