Dela sidan på sociala medier

Eget tekniskt vatten på Västra Strandens avoppsreningsverk

LBVA har installerat en ny grundvattenbrunn på Västra strandens avloppsreningsverk. Den nya grundvattenbrunnen ger omkring 65 m3/dygn. Vatten som tidigare togs från dricksvattennätet.

Vattnet från brunnen används för en del av verkets kemikalieberedning. Vattnet till kemikalieberedningen behöver hålla en bra kvalitet, dessutom är det en vattenkrävande process.