Dela sidan på sociala medier

Eget tekniskt vatten på Västra Strandens avoppsreningsverk

LBVA har installerat en ny grundvattenbrunn på Västra strandens avloppsreningsverk. Den nya grundvattenbrunnen ger omkring 65 m3/dygn. Vatten som tidigare togs från dricksvattennätet.

Vattnet från brunnen används för en del av verkets kemikalieberedning. Vattnet till kemikalieberedningen behöver hålla en bra kvalitet, dessutom är det en vattenkrävande process.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3