Dela sidan på sociala medier

Förslaget om höjd VA-taxa i Halmstad går vidare till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott (KPLU) i Halmstad har sagt ja till LBVA:s förslag på höjd VA-taxa. Förslaget går vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott (KPLU) i Halmstad sa den 17 oktober ja till LBVA:s förslag på höjd VA-taxa. Nu kommer förslaget att gå vidare till Kommunstyrelsen den 7 november och sedan till Kommunfullmäktige som fattar beslut den 23 november.

  • Brukningsavgifterna föreslås höjas med totalt cirka 30% avseende fasta och rörliga avgifter. För en normalvilla innebär höjningen cirka 133 kr per månad. För en lägenhet i flerbostadshus med 15 lägenheter beräknas kostnaden höjas med cirka 84 kr per månad.
  • Anläggningsavgifterna justerades senast årsskiftet 2017/2018 och nu föreslås en höjning med 15 procent. För en normalvilla innebär det en ökad kostnad med cirka 23 525 kronor och för ett flerbostadshus med 15 lägenheter en ökning med cirka 66 575 kronor om man har Dricks-, spill- och dagvatten.

VA-taxan föreslås även höjas i Laholm. Kommunstyrelsen i Laholm ska ta ställning i frågan under november.