Dela sidan på sociala medier

Förslag om höjda VA-taxor nästa år

Dyrare räkningar för vatten och avlopp, det har både boende i Halmstad och Laholm att vänta till nästa år. Skälet är stora kostnader för den upprustning av VA-systemet som Laholmsbuktens VA har påbörjat. För en normalvilla innebär höjningen en ökad kostnad på drygt 150 kronor om året.  

I veckan beslutade nämnden för Laholmsbuktens VA att föreslå fullmäktige i vardera kommun att justera taxorna från och med 1 januari 2016. Både förbrukningskostnaderna och anslutningsavgifterna berörs.

– Vi har valt att göra successiva höjningar varje år för att slippa en plötslig och mycket stor höjning. Bakgrunden till kostnadsökningarna är att vi står inför stora omställningar. Bland annat ska vi bygga om vattenverket i Skottorp och Ängstorps reningsverk. Utöver det är det flera boende på landsbygden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet, säger Mattias Leijon, förvaltningschef.

175 kronor dyrare

En normalvilla i Halmstad beräknas få en 175 kronor dyrare räkning per år, motsvarande summa i Laholm är 162 kronor. Men även anläggningsavgifterna kommer att öka, med runt 15 procent – motsvarande 15300 kronor för en normalvilla.

Höjda VA-taxor är inget unikt för Halmstad och Laholm. Branschorganisationen Svenskt vatten som varje år sammanställer taxorna i de olika kommunerna menar att det finns ett stort behov över hela landet att öka intäkterna.

Skälet till detta menar man är att ledningsnätet behöver förnyas och investeringarna öka. Detta samtidigt som miljökraven ökar och anpassningarna till ett förändrat klimat innebär behov av investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

Billigare än genomsnittet

Trots höjningarna ligger både Halmstad och Laholms VA-taxor under snittet i Sverige.

Skillnaderna i landet beror på att VA-taxan sätts av varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Mindre kommuner har ofta något högre VA-taxor. Det beror just på att förutsättningarna i respektive kommun påverkar kostnaderna för VA-verksamheten. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel som påverkar kostnaderna.