Dela sidan på sociala medier

Fortsatta trafikstörningar
i centrala delarna av Halmstad

Arbetet med att förnya ledningssystemet i centrala Halmstad går framåt enligt plan. Trafikstörningarna längs Viktoriagatan kommer dock att pågå i närmare två månader till. Bilister rekommenderas fortsatt att välja Wrangelsgatan om möjligt.

Sedan en vecka tillbaka är Strandgatan öppen för trafik som kommer ut från Österskans mot Viktoriagatan.

Arbetena har gått vidare längs Viktoriagatan och nu är det istället Kungsgatan mellan Viktoriagatan och Fredrik Ströms gata som är avstängd.

Samtidigt har även gång- och cykelvägen över Viktoriagatan stängts. Å andra sidan har övergångsstället vid Slottsbron, i höjd med Strandgatan, kunnat öppna igen.

Det norra körfältet på Viktoriagatan beräknas vara avstängt i ytterligare sex-åtta veckor.

På grund av det ansträngda läget på Viktoriagatan leds busstrafiken genom centrum nu från Öster och regionbussterminalen via Enslövsvägen och Repslagargatan.

Järnvägsövergången är fortsatt enbart öppen för bussar.