Dela sidan på sociala medier

Förtydligande om vattenförbrukning

Laholmsbuktens VA vill tydliggöra fakta kring Halmstads kommuns vattenförbrukning. I ett pressmeddelande från företaget GROHE:s vattenbarometer kartläggs vattenförbrukningen i landets 20 största kommuner. Halmstad beskrivs där som den tredje mest förbrukande kommunen med 79 420 liter per invånare under 2018.

- Det är problematiskt att presentera en förbrukning enbart genom att dela den totala förbrukningen med antalet invånare. Deras mått på mänskligt slöseri ger inte en rättvis bild om man inkluderar industriförbrukning. I Halmstad svarar industri och livsmedelsföretag för ca 30% av förbrukningen. Halmstad är dessutom en kommun som under under den mest intensiva sommarperioden dubblar sitt invånarantal i och med turisttillströmningen. Men givetvis är vi ödmjuka kring att vattenförbrukningen måste sjunka och vi jobbar kontinuerligt tillsammans med våra kommuner (Halmstad och Laholm) att hitta vattenbesparande åtgärder samtidigt som att vi jobbar med att få in ett vattensmart tänk hos våra invånare, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA.