Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om kokningsrekommendation

Här följer frågor och svar relaterade till kokningsrekommendationer.

Varför tror ni att det finns bakterier i vattnet?

Eftersom en vattenledning gått sönder och mycket vatten läckt ut, så har även avloppssystemet påverkats och svämmat över. Det finns en liten risk att översvämmat avloppsvatten har läckt in i dricksvattensystemet och därför utfärdas en kokningsrekommendation.

Vi tar nu vattenprover i området för att kunna utesluta att det finns bakterier i vattnet.

Vad är egentligen E. coli?

Det är den bakterie man brukar få problem med när avloppsvatten är inblandat.
E. coli
och en mängd andra relativt närbesläktade bakteriarter finns i människans normala tarmflora. Sådana bakterier benämns ofta koliforma bakterier. Koliforma bakterier är inte farliga i sig. De är indikatorbakterier som tyder på att även andra bakterier kan växa i ledningarna.

Kan man bli sjuk?

Ja, om vattnet skulle vara påverkat kan man bli illamående och drabbas av kräkning och diarré. Vi har dock endast misstankar om bakterier och prover tas. Inga indikationer finns på att någon mår dåligt, kokningsrekommendationen är en förebyggande säkerhetsåtgärd.

Hur får ni bort eventuella bakterier ur ledningarna?

Vi spolar rent ledningarna. Spolning inleddes redan på torsdagen i förebyggande syfte.

Hur många minuter måste jag koka vattnet?

Det räcker att vattnet kokar upp och bubblar. Det behöver inte koka någon längre tid.

Hur länge kommer kokningsrekommendationen att vara?

Provtagning sker och vi hoppas kunna få ett svar redan under fredagen. Är vattnet rent så upphävs kokningsrekommendationen.

Kan jag duscha och bada under tiden?

Ja, vattnet kan användas till personlig hygien.

Kan jag borsta tänderna i vattnet?

Nej, använd om möjligt kokt vatten till tandborstning.

Kan jag hämta vatten någonstans?

Det finns vattentankar på tre platser i Mellbystrand:

  • korsningen Måsvägen-Sjöfågelvägen.
  • Mellbystrandsskolan
  • Mellby Centers parkering

Hur många är drabbade?

I området är drygt 2000 personer folkbokförda

Jag har druckit vatten hela dagen, är det farligt?

Känner du symptom, ta kontakt med 1177.

Hur märker man om man fått i sig bakterier?

Symptomen är illamående och eventuellt kräkningar och diarré.

Vem ska jag ringa till om jag känner mig sjuk?

Ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 om du känner dig osäker.