Dela sidan på sociala medier

Grävarbete Nyatorp

Nu inleds etapp två av förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Nyatorp. En del gator kommer kortare tid att vara avstängda för fordonstrafik, men det går att ta sig runt i området på andra vägar.
Under våren 2013 kommer delar av Snöstorpsvägen, Repslagaregatan, Hammars gata, Linnégatan och Sperlingsgatan att beröras av VA-saneringen.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse av avloppssystemen som förs i områden med äldre vatten- och avloppsledningar. Under arbetet kommer delar av berörda gator tidvis att stängas av och tillgängligheten till fastigheterna kommer att vara begränsad.

I samband med att vattenledningen läggs om kommer tillfälliga vattenavstängningar att vara nödvändiga. Detta kommer att ske främst dagtid, och när så blir aktuellt kommer särskild information att ges till berörda fastigheter. När ledningsarbetet är klar återställs gatorna.