Dela sidan på sociala medier

Grundvattennivåerna på normal nivå - men fortsätt vara vattensmarta

Den samlade bilden är att grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna har nått normal nivå efter en riklig påfyllnad under höst och vinter.

– Det finns enstaka vattentäkter som fortfarande inte återhämtat sig lika mycket vilket kan bero dels på det extrema låga nivåerna som varit som gör att det tar lång tid att
fylla på, men också på förändringar som skett i tillrinningsområdet, säger Mattias Leijon förvaltningschef på Laholmsbuktens VA. Förändringarna tros bero på ökad bortledning av vatten från områden där exploatering och hårdgörning av ytor skett.

Fortsätt med goda vattenvanor

Sammantaget är läget alltså klart bättre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det finns idag inte skäl att införa ett bevattningsförbud på samma sätt som förra året då det infördes till påsk. Oavsett det underliggande läget för grundvattenmagasinen är det väldigt positivt att vi fortsätter med de goda vattenvanor som etablerats.

Genom att vara vattensmarta värnar vi vårt värdefulla dricksvatten och bidrar till ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser, säger Mattias Leijon.