Dela sidan på sociala medier

Gynnsammare grundvattennivåer – men fortsätt vara vattensmarta

Hösten och vinters nederbörd har gett bra påfyllning i Halmstads och Laholms vattentäkter, även om alla täkter inte riktigt återhämtat sig som man hoppats. Men medborgarna uppmanas att bibehålla sina goda vattenvanor som gjort stor nytta.

Det samlade läget är att nederbörden under senhösten och vintern medfört
en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna. I
flertalet av grundvattenmagasinen, där kommunerna hämtar vatten för den
kommunala dricksvattenförsörjningen, har man kunnat mäta en tydlig höjning
av nivåerna.
– Vi ser att många täkter nått normal nivå eller är nära normal nivå men dock är det så att vissa vattentäkter fortfarande inte återhämtat sig lika mycket som önskat vilket kan bero på förändringar som skett i tillrinningsområdet, säger Mattias Leijon förvaltningschef på Laholmsbuktens VA. Förändringarna tros bero på ökad bortledning av vatten från områden där exploatering har skett.

Fortsatt grundvattenbildning

Sammantaget är läget alltså klart bättre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det finns idag inte skäl att införa ett bevattningsförbud på samma sätt som förra året då det infördes till påsk. Förhoppningsvis fortsätter grundvattenmagasinen fyllas på ytterligare fram till växtsäsongen, men oavsett det underliggande läget för grundvattenmagasinen är det väldigt positivt att vi fortsätter med de goda vattenvanor som etablerats.
– Genom att vara vattensmarta värnar vi vårt värdefulla dricksvatten och bidrar
till ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser, säger Mattias Leijon.