Dela sidan på sociala medier

Halmstads första anläggning för dagvattenrening

I projektet DA utlopp Östra Förstaden är nu Halmstad kommuns första anlagda kompakta anläggning för dagvattenrening installerad. Detta är ett led i arbetet med Resecentrumlänk till annan webbplats och dess utbyggnad av etapp 2 som ska igång efter sommaren.

I maj installerades en EcoVault, alltså anläggningen för dagvattenrening. Denna ska reducera föroreningar från dagvattnet från t.ex. vägar och parkeringar innan det når de naturliga vattendragen, i det här fallet Nissan. EcoVaulten är ett magasin med en kompakt design framtagen för att vara lämplig i en urban miljö där det ofta är platsbrist för t.ex. större dagvattendammar. Den har kapacitet att ta emot stora mängder vatten som behandlas i flera reningssteg.
– Anläggningen är på plats och anlagd. Den är dock inte tagen i drift ännu, detta kommer att göras under hösten. Den kommer då att rena dagvatten för ytorna i viadukten Laholmsvägen/Viktoriagatan där bland annat nya busshållplatser kommer att anläggas i projektet Resecentrum etapp 2, förklarar va-ingenjör Michael Mortensen, på Laholmsbuktens VA.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2