Dela sidan på sociala medier

Hydrauliska dricksvattenmodeller ska effektivisera vattensmarta va-system

LBVA har startat ett samarbete med konsultföretaget DHI i syfte att skapa hydrauliska dricksvattenmodeller till Halmstads och Laholms kommuner.

Samarbetet med DHI Vattensmart dricksvattensystem kring Laholmsbukten! (dhigroup.com) Länk till annan webbplats. går ut på att modellera, simulera och analysera bland annat ledningsnätets kapacitet och titta på effekter av förändringar i vattenledningssystemet.

- Den hydrauliska modellen är helt i linje med hållbara vattentjänster och kommer öka träffsäkerheten i våra beslut kring samhällsplanering och förnyelsearbete, säger Kim Söderberg avdelningschef för utredning och projekt på LBVA.

Med modellerna kommer LBVA att kunna göra mer träffsäkra analyser av planerade investeringar samt skapa dimensioneringsplaner och prognosmodeller utifrån beräknad befolkningstillväxt samt stärka och säkerställa dricksvattnets goda kvalitet. LBVA ska driva vattensmarta VA-system utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hög kvalitet och effektivitet.