Dela sidan på sociala medier

Kampanj mot kadmium

Andelen av den miljöfarliga tungmetallen kadmium som kommer till Laholmsbuktens VA:s avloppsreningsverk skulle kunna minskas med 10% varje år, om bara alla som målar med konstnärsfärg hade bytt till ett miljövänligt alternativ. För att få upplysta konsumenter och återförsäljare så skickas nu informationsbroschyrer ut till butiker och konstnärsutbildningar.

Kadmium kan inte tas om hand på reningsverken. Det mesta fälls ut i slammet och resten följer med i utgående vatten och blir på så sätt en del i kretsloppet. Därför är det viktigt att stoppa användningen av kadmium redan vid källan.

En rapport från Svenskt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att halten av kadmium är förhöjd utanför just konstnärsskolor runt om i landet.

Broschyrerna Pdf, öppnas i nytt fönster. skickas ut tillsammans med ett brev som du kan läsa nedan.

Hjälp oss att ge miljön en julklapp!

Vi tror att ni är återförsäljare eller användare av konstnärsfärg. En del konstnärsfärger innehåller den giftiga tungmetallen kadmium som finns i gula och röda färgpigment. De finns både i oljefärg, akryl- och akvarellfärger. I en del akvarellfärger kan det förekomma upp till 45 viktprocent rent kadmium.

För att minska halten kadmium i kretsloppet, så inleder Laholmsbuktens VA nu en informationskampanj riktad både till konstnärsutbildningar och butiker som säljer den farliga färgen. Målet är att konsumenten i första hand ska välja en färg utan kadmium (de är märkta med hue, sub eller imit) och i andra hand ta hand om färgresterna på ett miljövänligt sätt.

Genom att göra ett upplyst val kan vi tillsammans minska andelen kadmium som når avloppsreningsverken med 10%.

Vad är kadmium?
Kadmium är en tungmetall som i höga halter är giftig för alla former av liv. Kadmium tas i naturen upp av växter, framförallt växande grödor för livsmedelsproduktion, men även av betande djur. Den vanligaste upptagningsvägen för människor är alltså genom maten vi äter. Metallen stannar sedan kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig för mycket kadmium. För höga kadmiumhalter kan även leda till leversjukdom, benskörhet och cancer.

Vad kan ni göra?
Hjälp oss att hjälpa kretsloppet och naturen. Dela ut broschyrer till de som köper färg av er eller deltar i era kurser och utbildningar. Placera gärna broschyrer där ni har färg, så att användaren kan göra ett miljömedvetet val. Tar de slut så skickar vi gärna fler.

Med önskan om en god jul och ett miljövänligt nytt år!

Laholmsbuktens VA